COOLS bvCentrale Verwarming

installatie verwarmingsketel centrale verwarming antwerpen

Verwarmen met aardgas

Opteert u voor aardgas, dan kiest u voor een veilige en comfortabele energiebron.
Bovendien is aardgas voordelig in vergelijking met andere energiebronnen. De spaarzame energiezuinige condenserende gasketels met hun A-label zijn dan ook de norm geworden. De markt van de gasketels is uitgebreid en biedt een ruim aanbod aan ketels met hoog rendement.

Is uw aardgasketel aan vervanging toe, is uw ketel afgekeurd, wil u overschakelen van stookolie naar aardgas of hebt u een woning waar nog geen centrale verwarming in geplaatst is?
Bij ons kunt u terecht voor vrijblijvende advies en overlopen wij graag de verschillende mogelijkheden met u.

In de volgende gevallen is het interessant om uw verwarmingsketel te vervangen:

Uw huidige verwarmingsketel is niet meer van de jongste

Een oude verwarmingsketel is minder zuinig dan de hedendaagse. Uw oudere ketel kan tot 30% energie meer verbruiken!
Wanneer u investeert in een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel zal uw verbruik dalen en zo uw investering zich vanzelf terugbetalen. U Daarenboven draagt u uw steentje bij tot een beter milieu met een lagere uitstoot van vervuilende stoffen.

U heeft nog geen condensatieketel

Sedert september 2015 beantwoorden uitsluitend nog condensatieketels aan de allerlaatste rendementseisen (richtlijn Ecodesign). Fabrikanten mogen hun oude toestellen verkopen zolang de voorraad strekt, maar condensatieketels zijn nu dus de standaard op het vlak van centrale verwarming. In aankoop is een condensatieketel weliswaar duurder, maar u kunt er tot 35% mee besparen. Condensatieketels zijn dus zowel financieel als ecologisch interessant.

Uw energiebehoeftes zijn gewijzigd

U hebt uw woning geïsoleerd?
Werd er gebouwd tegen uw gemeenschappelijke scheidingsmuur?
Hebt u uw gebouw onderverdeeld en gebruikt u er nu nog slechts een gedeelte van?
Of hebt u uw gebouw uitgebreid?
Dan zijn uw energiebehoeftes gewijzigd. Daarom is het belangrijk dat het vermogen van de verwarmingsketel aan uw huidige behoeftes is aangepast. Uw verwarmingsketel moet met andere woorden correct 'gedimensioneerd' zijn.

Uw ketel is afgekeurd en beantwoordt niet meer aan de normen

Uw toestel is eveneens aan vervanging toe indien het verbrandingsrendement te laag is of de uitstoot van CO niet meer voldoet aan de huidige regelgeving de door de EPB-regelgeving vastgelegde drempel niet meer haalt en er geen enkele verbetering (bijvoorbeeld het vervangen van de brander) afdoende is om dit in orde te maken.

 

Een ketel voor elke situatie

Gesloten ketel

Bij dit type van ketel wordt de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten de woning aangezogen. Een verluchte ruimte is hierbij niet meer nodig. Dit is in de meeste situaties de veiligste oplossing.

Wand- of vloerketels

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan er gekozen worden voor een condenserende wandgasketel of een condenserende vloerketel.
Condenserende wandgasketels nemen minder ruimte in en zijn dan ook uitermate geschikt voor appartementen en kleiner woningen.
Condenserende vloerketels zijn robuster en zijn soms een ideale oplossing bij het vervangen van een oude vloerketel.

Ketels met warmwaterproductie

Naargelang het gevraagde warmwatercomfort en de beschikbare ruimte kan er gekozen worden tussen:

  • Een condenserende wandgasketel met warmwaterproductie via het doorstroomsysteem,
  • een condenserende vloerketel met ge├»ntegreerde warmwaterboiler
  • een condenserende gasketel met naast staande warmwaterboiler

Atmosferische/open ketel

Enkel in uitzonderlijke situaties mogen deze hoogrendementsketels onder nog geplaatst worden.
Dit type van ketel onttrekt de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte.
Deze ketel moet steeds in een goed verluchtte ruimte geplaatst worden.