COOLS bvCentrale Verwarming

hoog rendement verwarmingsketel borsbeek mortsel

Onderhoud centrale verwarming

Een goed onderhouden verwarmingsketel bespaart tot 12% energie. Een onderhoudsbeurt is bovendien wettelijk verplicht: jaarlijks voor stookolieketels, tweejaarlijks voor gasketels.

 • Goed onderhoud = langere levensduur
 • Lagere verwarmingskosten
 • Voorkom brandgevaar en CO-vergiftiging
 • Vermijd herstellingen en onverwachte kosten
 • Erkende controleur levert wettelijke attesten

Bij ons kan u terecht voor onderhoud van zowel aardgas- als stookolieketels alsook warmwater doorstromers als warmwaterboilers op aardgas.
Bij ons kan u terecht voor onderhoud van uw

 • aardgasketel
 • stookolieketels
 • warmwater doorstromer
 • aardgas warmwaterboiler

Na het onderhoud van uw verwarmingsketel ontvangt u van het wettelijk verplichte reinigings- en verbrandingsattest.
Onze onderhoudstechnici zijn allen erkend door LNE en beschikken allen over de nodige certificaten en ervaring om uw onderhoud op een correcte wijze uit te voeren en uw verwarminginstallatie zo energiezuinig mogelijk af te stellen.

 

Verwarmingsketels op aardgas

In Vlaanderen bent u wettelijk verplicht uw ketel twee jaarlijks te laten onderhouden door een erkend technicus.
Wat houden deze werkzaamheden in:

 • een rookgasanalyse
 • het ontstoffen van het toestel
 • het reinigen van de brander en van de warmtewisselaarwisselaar
 • vernieuwen van de branderdichting (condensatieketels)
 • het controleren van de gasaansluitingen en de waterdruk
 • bij toestellen met een aansluiting op een schoorsteen: het controleren van de trekkracht van de schoorsteen, om zo te controleren of het toestel nog naar behoren werkt.
 • Controle voordruk uitzetvat (wandgasketels)
 • Nazicht veilige en correcte werking
 • Controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • Afleveren van het verbrandings- en reinigingsattest

Verwarmingketels op stookolie

In Vlaanderen bent u wettelijk verplicht uw ketel jaarlijks te laten onderhouden door een erkend technicus.
Wat houden deze werkzaamheden in:

 • een rookgasanalyse
 • Chemisch reinigen van de verbrandingskamer en verwijderen van het roet.
 • Reinigen en ontvetten van de stookoliebrander
 • Vernieuwen van de sproeier.
 • Reinigen van de schoorsteen
 • Nazicht veilige en correcte werking
 • Afstellen en nameten van de stookoliebrander
 • Controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • Afleveren van het verbrandings- en reinigingsattest
 • Afvoeren van het roet

Wist u dat elke millimeter roet in uw verwarmingsketel vermindert zijn rendement met 3%. Een goed afgestelde stookoliebrander levert u een rendementbesparing op van meer dan 8%.

 
sierradiatoren interieur verwarming

Onderhoud met attest

Onze ervaren onderhoudstechnici zijn erkend om zowel stookolieketels als aardgasketels te reinigen . U krijgt een reinigingsattest en een verbrandingsattest met de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.

In Vlaanderen is het onderhoud van de centrale verwarmingsketel vanaf een vermogen van 20 kilowatt (kW) een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Verwarmingsketels op gas moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
 • Verwarmingsketels op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

 

Ook van niet door ons geplaatste installaties

Wij maken geen onderscheid tussen eigen installaties en niet door ons uitgevoerde installaties.
Wij staan klaar voor elke verwarmingsinstallatie, elke vraag!

Elke klant krijgt bij ons dezelfde persoonlijke, vakkundige en kwaliteitsvolle behandeling die wij al meer dan 35 jaar afleveren.

 

Laat je verwarming nakijken